Företagskonto

Support
 • Uppdaterad

Vem har åtkomst och kan redigera företagskonto?

 • Användare med behörigheten konto kan se och redigera inställningarna

Öppna företagskonto

Klicka på SETTINGS välj din organisation och expandera listan ORGANIZATION.svg företagskonto

Företagsprofil

Det är här du hittar och editerar den grundläggande informationen i er organisation och köper nya användarlicenser. 

 • Här kan du ändra adress, postnummer, stad och visningsnamn. Gör dina ändringar och klicka på spara. 

  Du kan inte ändra ert företagsnamn och organisationsnummer, vänligen kontakta oss så hjälper vi er.

 • Här listas kontoägaren. Hen har fullständiga rättigheter i appen.

  För att ändra kontoägare behöver ni kontakta oss så hjälper vi er, notera att endast behöriga personer kan ändra kontoägare.

 • Här ändrar du tidszon för organisationen, klicka på EDITför att ändra

  Användare kan ändra sin egen tidszon om de behöver.

 • Här ändrar du standardspråket för hela organisationen. Expandera listan EXPAND för att redigera.

  Användare kan ändra sitt eget språk om de behöver.

 • Här ändrar du er företagsavatar,  

  1. Klicka på EDIT för att ändra
  2. Du kan välja att tillåta användare att välja deras egna avatarer, toggla på  ON.svg / av OFF.svg 
 • Här ändrar du standardomslaget för alla användare.

  Du kan välja om användare ska kunna välja sitt eget, toggla på ON.svg / av OFF.svg

Telink  

 • Du kan byta växelpaket från Light till Unlimited, markera det och klicka på uppgradera.

  För att nergradera ditt växelpaket behöver du ha ett löpande avtal. Det går inte att nergradera om du har ett avtal med bindningstid.

 • Om du vill köpa fler licenser är det här stället för dig! Expandera EXPANDlistan och välj rätt antal (priser enligt avtal), klicka sedan på köp.

 • Under användarlicenser har du en komplett lista över alla användare i er organisation.

  Den listar:
  • Pro-licenser (tilldelade & otilldelade)
  • Mobil-licenser (tilldelade & otilldelade)

Tillval (tilläggstjänster) 

 • För att köpa en tilläggstjänst:

  1. Expandera EXPAND den du önskar att köpa
  2. Välj rätt antal
  3. Klicka på köp

Fakturering

 • Här inne aktiverar du och hanterar era kostnadsställen, se guide för mer information

Granskningsloggar

 • Om du vill ta reda på vem som gjort vilka ändringar kan du se det via loggen. För att filtrera fram svaret kan du göra det här.

 • När du filtrerat listas händelserna i loggen för dig att granska. ExpanderaEXPAND händelsen EVENT.svg för mer information.

Organisationsstruktur

 • Genom att sätta upp en organisationsstruktur blir användarna sökbara på mer än bara namn, det blir då möjligt att söka på olika kategorier/alternativ samt kombinera dem för en smalare sökning.

  1. Klicka på ADD
  2. Namnge kategorien, t.ex. Kostnadsställe
  3. Ange alternativen, klicka på enter för att lägga till fler
  4. Klicka på skapa
  1. Expandera EXPAND på den kategori du vill radera/ta bort ett alternativ
  2. Ta bort alternativ: klicka på CROSS.svg för att ta bort ett alternativ, klicka på spara
  3. Ta bort kategori: klicka på ta bort, bekräfta genom att klicka på Ja
 • När du har en skapat kategori och alternativ kan du enkelt lägga till alternativen på användare
  1. Expandera EXPAND kategorin
  2. Klicka på EDIT på alternativet där du vill lägga till en eller flera användare
  3. Klicka på listan välj användare och lägg till användarna du önskar
  4. Klicka på Klar
  5. Klicka på Spara

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.