Telink 1.21

Admin Telebyrån
 • Uppdaterad

Release notes 1.21.0

 • Uppdatering live: 2023-06-15
 • Plattformar: Alla

Nyheter

 • Ett enormt arbete har gjorts i våra svarsgrupper, här här nyheterna:

  Agent- och Supervisor-vyerna har tagits bort och har ersatts med en detaljvy och en översikt

  Detaljvy:

  1. Förbättrad lista över svarsgrupper med mätvärden tillgängliga (aktuell väntetid, tillgängliga agenter och väntande samtal)
  2. Ny kompakt design av mätvärden i dashboard, flera mätvärden tillgängliga under vy-inställningarna
  3. Ny vy som visar agentstatus (utloggad, nuvarande aktivitetsstatus eller tillgänglig för samtal) Möjligt att anpassa vyn under vy-inställningarna. Supervisors kan nu se besvarade samtal samt användning av bearbetningstid i denna vyn
  4. En lista för samtalshistoriken som ersätter de gamla (röstbrevlåda, missade samtal och samtalshistorik). Möjligt att skräddarsy under vy-inställningarna. T.ex. visa endast Missade samtal & Studsade samtal.
  Översikt: Ny flik som visar live-status för utvalda svarsgrupper, liknande den översta delen som tidigare fanns i analytics.
  1. Ny kompakt design av mätvärden i Dashboard, flera mätvärden tillgängliga under vy-inställningarna
  2. Aktuell väntetid visas bredvid svarsgruppen
  3. Ny design på agentgrupps-vyn med mer information som väntande & pågående samtal, tillgängliga samt upptagna agenter.
  Graf: Den nya grafen finns tillgänglig i både detaljvyn och översikten. Den finns inte längre tillgänglig i analytics.
  1. Nya samtalskategorier tillagda (studsat, vidarekopplat, röstmeddelande, uppföljt)
  2. Mer detaljer tillgängliga när du svävar med muspekaren över en punkt i grafen (Vidarekopplat av & Uppföljt av
 • Fler mätvärden finns nu tillgängliga i analytics. Live-datan är bortplockad härifrån (flyttad till detaljvy & översikt)

  1. Möjlighet att lägga till fler mätvärden
  2. Möjlighet att lägga till/ta bort mätvärden under respektive kategori
  3. Uppdaterade diagram inklusive nya kategorier (studsat, vidarekopplat, röstmeddelande & uppföljt)
 • Nu kan du schemalägga ett chattmeddelande i en direktchatt och i en kanal!

  • Ställ in tid och datum när det ska skickas
  • Meddelandet är endast synligt för avsändaren före schemalagd tid
  • Möjligt att skicka direkt genom att trycka på "skicka nu"
  • Schemalagda meddelanden kan raderas av avsändaren
  • Utöver vanliga meddelanden kan du även schemalägga delade objekt så som meddelanden, samtalslogg, epost och survey-resultat
 • Nu kan du skicka SMS från appen. Tillgängligt via samtalshistoriken, kontaktsidan och plus-knappen.

  • Skicka SMS till flera mottagare via kontaktgrupp
  • Inställning för visningsnummer samt anpassat ID
  • Skicka SMS från en svarsgrupp
  • Vidarebefordra SMS till från fast nummer (när det är kopplat till ett mobilnummer)
 • Nu kan du skapa kostnadsställen i appen. Aktiveras på tillgängliga debiterbara enheter vilket innebär att ni kan dela upp faktureringen per avdelning eller per koncernbolag.

  • Koppla licenser och abonnemang
  • Fakturainställningar, per debiterbar enhet
  • En faktura per kostnadsställe
 • Möjlighet till fördröjd samtalshantering har lagts till i inställningarna för aktivitetsstatusar. Den låter användaren att ta emot samtal en kort stund innan samtalet hanteras inkommande samtalshantering (t.ex. skicka till röstbrevlåda etc.).
  Use case: När du har en upptagen aktivitetsstatus kan du fortfarande ta emot samtal innan dina regler för samtalshantering tar vid. Användbart när du väntar på viktiga samtal eller behöver vara tillgänglig av andra skäl.

  1. Inkommande samtal → 5 sekunders fördröjning → du svarar på samtalet
  2. Inkommande samtal → 5 sekunders fördröjning → inget svar inom angiven fördröjning → satta regler för samtalshantering tar vid
 • Vi har adderat mer funktionalitet för schemahanteringen i appen.

  1. Namnge en schemahändelse, t.ex. "Sommarschema 2023" för en bättre översikt
  2. Ersatt "Alltid öppen"-toggle med direktåtkomst till "Öppettider"-sektionen i Skapa/Redigera-vyn. Härifrån kan du välja mellan alltid öppen, alltid stängd eller schema.
  Bättre kontroll över scheman för en specifik tidsperiod. Vilket gör att du kan lägga till flera avvikelser, t.ex. påsk- och julschema.
  1. Kan vara öppen/stängd under hela tidsperioden
  2. Kan vara öppen/stängd under vardagar
  3. Ett schema kan vara aktivt från ett datum och en viss tid till ett senare datum och tid
  4. Ny kryssruta "Inget slutdatum"
 • Välj att tysta notiser i en kanal för en specifik tidsperiod eller tills du slår på dem igen.

 • Ändra ett användar-ID (e-post) eller lägg till ett alternativt (mobilnummer). Du har nu möjlighet att enbart använda mobilnummer eller kombinationen av mobilnummer och e-post.

  • Mobilnummer möjliggör sms för inbjudningar och när du behöver återställa ett lösenord.
 • 0-9# på tangentbordet är nu aktiva i dtmf-dialogen. Det gör det möjligt att navigera i IVR-menyer via tangentbordet.

 • En ny personlig inställning tillåter dig att dölja (eller visa) platshållare för raderade meddelanden i chattkanaler.

Beta

 • Flödesschemat möjliggör en rad nya funktioner. Till exempel uppföljning av samtal med eller utan en kommentar. Detta är ett viktigt steg i vår vision att skapa ett "Contact Center light". När aktivt:

  1. Se olika typer av studsade & missade samtal
  2. Följ upp missade och studsade samtal med en kommentar (valfritt)
  3. Se detaljerad agentstatus (redo/upptagen) och när agenten återvänder från upptagen status
   Redo: inloggad & tillgänglig för samtal
   Upptagen: Upptagen: inloggad, men i ett samtal, tar emot distributionsförsök, i upptagen status som slutar inom 5 minuter eller i bearbetningstid
  4. Visuell indikator på upptagen agent som snart blir redo
  5. Visuell indikator på agent i ett samtal (grön) samt agent som mottar ett distributionsförsök (blå)
  6. Samtalstid när du svävar med muspekaren över agent
  7. Se antalet distributionsförsök för ett samtal per agent och per agentgrupp
  8. Vy-inställningar för att styra vilka mätvärden som ska visas i flödesschemat
  Aktivera experimentellt flödesschema: Redigera svarsgrupp → Vy → Expandera flödesschema → Toggla på
 • Visa aktuell väntetid med en pulserande röd kontur när den aktuella väntetiden överstiger satt tröskelvärde. Visas i:

  • Detaljvy (lista över svarsgrupper)
  • Översikt (inkluderade svarsgrupper)
  Aktivera experimentell Varning för väntetid: Redigera svarsgrupp → Vy → Expandera Varning för väntetid → Toggla på
 • Nu kan vår AI att transkribera nya personliga röstmeddelanden. Den kommer att inkludera hela transkriptionen i e-post samt en sammanfattning i push-notis. Både full transkription och sammanfattning tillgängliga från samtalshistoriken.

  Aktivera: Personliga inställningar → Utseende → Experimentell → Toggla på Transkribera röstmeddelande
 • Nu är det möjligt att bryta ut vissa dialoger i separata fönster för att öka produktiviteten och få en bättre överblick. Möjligt att bryta ut:

  • Aktivitetsstatus (från avatar-menyn)
  • Nytt samtal-dialog
  • Chatt-kanal
  • PDF-förhandsvisare
  • Samtal och konferenser
  • Dashboards för svarsgrupper
  • Superadmin och onBehalfOf
  Inställningar kan automatiskt styra utbrytning av ett samtal eller videokonferens om appen minimeras.

  Aktivera:
  Personliga inställningar → Utseende → Experimentell → Toggla på Utbrytningsfönster

Fixar och ändringar

  • Smidigare laddning av PDF-förhandsvisning
  • Åtgärdat fel där förhandsgranskning av bilder via länk inte laddades in
  • Åtgärdat ett fel där dockade vyer kunde täcka en helskärmskonferens.
  • Visa en agents status beroende på om de är i samtal/distribution/bearbetningstid eller inte.
  • Nu visas korrekt faktureringsnummer när du redigerar svarsgrupper.
  • List item
  • Excel-export av sökval innehåller nu viss ny data.
  • Två nya kolumner (Studsat - typ av studsat samtal & Missat - typ av missat samtal)
  • Åtgärdat problem där anslutning av ett e-postkonto för en ny användare kunde resultera i att notiser skickades även om e-postsynkronisering var avstängd
  • Nya standardinställningar för hantering av inkommande samtal till mobilnummer
  • Mobilnummer hanteras på samma sätt som fasta nummer, men med en fördröjning på 25 sekunder
  • Fixat ett problem där tangentbordet på Android ibland kunde täcka inmatningsfältet.
  • Bytt från polyfill som datumväljare och aktiverat den inbyggda väljaren på alla plattformar.
  • Jabra-headsetintegration: Åtgärdat ett problem där headsetintegrationen inte kunde laddas på Windows när delad .dll saknades.
  • Jabra-headsetintegration: Åtgärdat ett problem som uppstod när en användare ringde ett samtal samtidigt som det kom ett inkommande samtal vilket resulterade i två aktiva samtal.
  • Jabra-headsetintegration: Åtgärdat ett problem där övervakad koppling ibland inte ringde upp det andra samtalet (eller i vissa fall gjorde ett tomt samtal till den andra mottagaren).
  • Åtgärdat ett problem med ljudfiler som fastnade som "använda". När en svarsgrupp eller IVR tas bort kommer nu även de ljudfiler som används frigöras.
  • Uppdaterad design för kryssrutor, radioknappar och togglar som ger appen ett mer enhetligt utseende.
  • Inställning för standard-visningsnummer på en organisation. Standardnummer används om det finns och kommer automatiskt välja ett annat från användaren om t.ex. mobilnummer saknas. En användare kan skriva över den här inställningen.
  • Fixat så att appen kommer ihåg den senaste öppna fliken när du startar om den
  • Fixat så att chattmeddelanden, äldre än ett år, hamnar i rätt ordning vid scroll.
  • G Suite heter numera Google Workspace.
  • Uppdaterade emoji-teckensnitt till version 14 (Löser problemet med vertikal felplacering av emojis på MacOS.)

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.